آهنگ

وکیل تخلیه ملک :: موسسه حقوقی تهران وکیل

وفق ماده ۴۴۶ قانون مدنی اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر گویند مستاجر در قبال پرداخت اجاره بها مالک منافع عین مورد اجاره می شود نه خود موضوع اجاره.

تنظیم قرارداد اجاره هم به صورت عادی هم به صورت رسمی ممکن است معمولا افراد به صورت عادی در دفاتر املاک مبادرت به تنظیم قرارداد نمایند باید توجه داشت که در قراردادهای عادی حتما ۲ نفر به عنوان گواه ذیل سند اجاره را امضا کنند تا طرفین از مزایای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ بهرمند شوند.

مطابق با بند ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۹۴رسیدگی به تمام دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.

نقش وکیل ملکی در تخلیه

پس ارز پایان مدت اجاره اگر مستاجر از تخلیه مورد اجاره امتناع کند به درخواست موجر دستور فوری تخلیه از مرجع رسیدگی کننده صادر می گردد و اگر مدت اجاره منقضی نگردید پس از تعیین وقت و رسیدگی و در صورت ذی حق بودن موجود مطابقت خواسته با قرارداد اجاره و قوانین و مقررات حکم تخلیه صادر می گردد. حکم تخلیه بر خلاف دستور قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی می باشد.

همانطور که در مقوله ی گفته شده در متن بالا که اذعان می دارد برای رسیدگی به درخواست تخلیه عین مستاجره چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی باشد به موجب قوانین شورای حل اختلاف چنانچه طرح دعوا و درخواست تخلیه ملک مورد اجاره به طرفیت دوایر سازمان ها و نهادهای دولتی مطرح شود شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت رسیدگی است و مرجع رسیدگی به ان دادگاه محل خواهد بود.

وکیل ملکی برای انجام پرونده ها

در برخی پرونده ها شما نیاز دارید که پرونده خود را به یک وکیل ملکی با تجربه بدهید که اینکار باعث می شود موفقیت شما خیلی بیشتر شود و وکلا با توجه به نفوذی که در دادگاهها دارند و می داند قانون را به خوبی کار پرونده شما را انجام می دهند.

در گروه وکلای ایلیا شما می توانید براحتی در کمتر از چند روز کاری پرونده خود را به جریان بگذارید و بدون اینکه خود به دادگاه مراجعه کنید خیالتان راحت باشد که پرونده شما براحتی و بدون هیچ مشکلی در حال اجرا است. وکیل ملکی در گروه وکلای ایلیا جزو برترین ها است و بدون شک برترین وکلای ایران در گروه وکلای ایلیا هستند.



http://tehranatorney.blog.ir/1399/03/25/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%84%DA%A9